Samenwerking met andere deskundigen

Samenwerking met andere deskundigen

Tandarts
Een orthodontist werkt nauw samen met tandartsen. Soms vindt de tandarts het nodig dat een orthodontist het gebit corrigeert, voordat hij kronen, bruggen of implantaten plaatst. Ook voor andere behandelingen kan het nodig zijn om tanden eerst beter op de plaats te zetten. Voorbeelden daarvan zijn restauratie van de tandkleur of plaatsen van kronen op voortanden.

Kaakchirurg
Ook met kaakchirurgen werkt een orthodontist regelmatig samen. Bijvoorbeeld wanneer voor een chirurgische ingreep eerst het gebit rechtgezet moet worden. De orthodontist plaatst dan voorafgaand aan de chirurgische ingreep een beugel. Daarna corrigeert de kaakchirurg de stand van de kaken met een kaakoperatie. Ook werkt een orthodontist nauw samen bij de behandeling van tanden en kiezen die niet doorkomen. De kaakchirurg legt dan de tanden en kiezen vrij. De orthodontist zet deze tanden en kiezen met beugels netjes in de rij.

Snurken en slaapapneu
Snurken komt door een beperkte luchtpassage achter in de mondholte. Soms stopt de luchtpassage tijdens de slaap zelfs helemaal. Deze ongezonde situatie leidt onder meer tot extreme vermoeidheid overdag, en soms zelfs tot hart- en vaataandoeningen. De behandeling van deze patiënten gebeurt ook door een team van verschillende specialisten (longartsen en KNO-artsen). De orthodontist kan een uitneembare beugel maken die de onderkaak ‘s nachts naar voren houdt. De luchtpassage verbetert daardoor.

Schisis
Schisis is een aangeboren afwijking. Er loopt dan een spleet in bovenlip, bovenkaak en gehemelte. Voor de behandeling werken verschillende specialisten samen. De orthodontist begeleidt de kaakgroei en de gebitsontwikkeling.

Behandelteam
Ook bij de behandeling van problemen aan kaakgewrichten zijn orthodontisten betrokken, samen met fysiotherapeuten, kaakchirurgen, psychologen en tandarts-prothetisten. De orthodontist corrigeert dan met beugels de stand van het gebit. Het gebit past daardoor bij het kauwen en bijten beter op elkaar. Zo functioneert het kaakgewricht beter en wordt abnormale slijtage van het gebit voorkomen.

Pijnklachten buiten openingstijden
Heeft u buiten openingstijden last van ernstige klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag? Bel dan de Mondzorg Poli via 036-3035290.

Geplande afspraken inzien?
Controleren wanneer uw afspraak gepland staat? Log in via MijnBeugelOnline om uw gegevens in te zien.

Sluitingsdagen:
Donderdag 9 mei: Hemelvaartsdag
Vrijdag 10 mei: dag na Hemelvaart
Maandag 20 mei: 2e Pinksterdag

Waar vind je ons?

Orthodontistenpraktijk OrthoMere vindt u in Gezondheidscentrum Homerus in het Homeruskwartier in Almere Poort. De praktijk ligt centraal, met verschillende basis- en middelbare scholen in de directe omgeving.

Orthodontistenpraktijk OrthoMere is goed bereikbaar met de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.
Dat maakt OrthoMere niet alleen uitstekend bereikbaar voor iedereen uit Almere, maar ook voor inwoners van Naarden en Muiderberg.

Wij bezorgen u de mooiste glimlach

Schrijf u in of maak een afspraak